Friday 2 March 2012

بهرام مشیری،به گواهی تاریخ اینگونه رژیم ها به شیوه های مدنی تن به تغییر نمیدهند و همواره با قیامی فراگیر از تخت قدرت به حضیض ذلّت فرو افتاده اند٠ سرنگون باد استبداد


انتخابات در ایران

نظام منحطّ و ویرانگر جمهوری اسلامی بار دیگر نمایشی مضحک بنام انتخابات را در ایران زمین برپا نموده است٠ این در حالیست که شهرهای ایران در تسخیر عوامل سرکوبگر رژیم قرار دارند و کوچکترین ندای آزادی در گلوها خفه میشود٠ رأی دادن یکی از شریفترین و مهمترین حقوق انسان است که بقول توماس پین از ضایع شدن حقوق دیگر انسانها ممانعت مینماید٠ انسان مدرن از روزگار بردگی و اطاعت کورکورانه مستبدین و احکام خدای موهوم تا به امروز راهی بس طولانی و پرمخاطره طی نموده است٠ رأی دادن جلوه مادّی حکمیّت انسان مدرن و دموکراتیک است که در فضای آزاد پس از تأمل در مشکلات جامعه و تحلیل و بررسی سیاستهای احزاب رقیب و دقّت در برنامه های پیشنهادی آنها بمنظور تغییر وضعیّت حاکم بصورت رأی در صندوق فرو می افتد٠
رأی دادن نشانه حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است٠ در کشوری که از آزادی بیان و آزادی تجمّع و تشکّل و برپای ساختن بنیادهای سیاسی و حزبی خبری نیست ، رأی دادن دارای هیچگونه ارزش و مفهومی نیست٠ در سرزمینی که نه متعلّق به ملّت بلکه از آن امام غایب است و رهبری معنوی و سیاسی اش در دست همواست ، و ملّت مظلومش تا زمان ظهور او محکوم به تحمّل استبداد نماینده او ، یعنی ولیّ فقیه هستند ، رأی به صندوق ریختن جز تمسخر خویشتن و دهان کجی به این فرایند مدرن سیاسی چیز دیگری نیست٠ مردم ایران در دوران این رژیم ارتجاعی و سیاهکار بکرّات پای صندوقهای رأی رفتند و بارها کوشیدند که پیام خویش را در راستای تغییر وضع حاکم بگوش سلاطین حاکم برسانند امّا این کوششها جز تنگ تر ساختن حلقه طناب استبداد حاصل دیگری نداشته است٠ به گواهی تاریخ اینگونه رژیم ها به شیوه های مدنی تن به تغییر نمیدهند و همواره با قیامی فراگیر از تخت قدرت به حضیض ذلّت فرو افتاده اند٠ سرنگون باد استبداد٠
بهرام مشیری، دوّم ماه مارچ ٢٠١٢ میلادی٠

Saturday 25 February 2012

وقتی‌ اینجوری در دقیقه ۱:۴۷ داری آخوند را بوس میکنی‌ ...سند تاریخی

وقتی‌ اینجوری در دقیقه ۱:۴۷ داری آخوند را بوس میکنی‌ ...سند تاریخی دیده
نشده شاه ایران آخوند بوسی میکندوقتی‌ اینجوری نماز بخونی
وقتی‌ اینجوری نماز بخونی، وقتی‌ سالی‌ یکبار بری امام رضا رو غبار روبی کنی‌، وقتی‌ مذهب رسمی‌ کشور رو شیعه اعلام کنی‌، وقتی‌ سازمان اوقاف بسازی و به ملاها و آخوند‌ها ماهیانه پول مفت بدی، وقتی‌ خودت کمر بسته امام رضا باشی‌، وقتی‌ سلطنت رو موهبتی الهی بدونی که از طرف خدا بهت تفویض شده، وقتی‌ شعار ملی‌ کشور رو «خدا، شاه، میهن» اعلام کنی‌، وقتی‌ واسه هر سفرت یه… ملا پای پله‌های هواپیما وجود داره که از زیر قرانش رد بشی‌، وقتی‌ با تمام دستگاه‌های سرکوبت هر روشنفکر و آزادی‌خواهی رو به دست جلادان ساواک بسپاری و از اون طرف ملاها و آخوند‌ها رو همه جوره آزاد بذاری که این ملت رو هر چه بیشتر در خرافات و نه آگاهی‌ غوطه ور کنند، آنوقت حقته که یک آخوند زرنگتر از تو یعنی‌ خمینی پیدا می‌شه و آواره دنیات میکنه

Wednesday 22 February 2012

قصیده در ستایش بهرام جان مشیری ..... اسماعیل خوئی


• دوستی را راستی شرط است اگر، بهرام جان!
نیست مردم را کس از تو دوست تر ، بهرام جان!

راست و بی پرده می گویی سخن، بی بیم از آن
که برنجند از تو مردم سر به سر، بهرام جان! ...
 "خرد چشمِ جان است، چون بنگری:
تو بی چشم شادان جهان نسپری."
فردوسی


دوستی را راستی شرط است اگر، بهرام جان!
نیست مردم را کس از تو دوست تر ، بهرام جان!
راست وبی پرده می گویی سخن، بی بیم از آن
که برنجند ازتو مردم سر به سر ، بهرام جان!
نیک وبدشان می شناسی ، یعنی- ای بینا!- تویی
"چشمِ جان" یعنی "خرد" شان را بصر، بهرام جان؟!
رشته ها از دانش اندوزی چنان که گوییا
گشته دانشگاه در تو مختصر، بهرام جان!
نه همان تاریخ یا گیتی شناسی، کز تو شد
شعر وموسیقی ی ما هم بهره بر، بهرام جان!
طرفه دانشنامه ای باشی سخنگو، وآگه از
هر چه هر جا در جهان ، از بحر وبر، بهرام جان!
می توانم دیدن ات حزبی، به هم آمیخته
رهروان و رهبرش دریک نفر، بهرام جان!
زان که، در این حزب ِ والا ،عضوتانَد شد کسی
که علومِ عصر را دارد ز بر، بهرام جان!
از غلو باید بپالایم سخن، زیرا علوم
می روند از خود دمادم پیشتر، بهرام جان!
علم،زیرا،جاودان طرحی ست در خود نا تمام،
که کند هردم به شک در خود نظر،بهرام جان!
این حقیقت، لیک ، می ماند که از برخی علوم
دانشی داری چو دریا پهنه ور، بهرام جان!
کاش استادی به دانشگاه بودی در وطن:
تا نمی شد عمرِ دانشجو هدر، بهرام جان!
کرده است الگویی از"فیضیه" دانشگاه را
"شیخ ، این سر دشمنِ علم وهنر ، بهرام جان!
زین تباهی، لیک، دانشگاه را دارند دور
نخبگانی چون تو دانشگاه اثر، بهرام جان!
چیست " ایمان" جز که، در پیوند با یک دینِ خاص،
باورِ پُر شور و بی اما وگر، بهرام جان؟!
می گزیند بر "تخصص" شیخ " ایمان " را، از آنک
دارد" ایمان "مردمان را کور وکر ، بهرام جان!
زآن که " ایمان " بر نتابد شک وپرسش را، کز آن
می شود اندیشه ی ما بارور، بهرام جان!
یعنی" ایمان" را نباشد سازشی با علم وفن:
که " تخصص " شاخه هاشان راست بر، بهرام جان!
گوید" ایمان " آدمی از جنسِ حیوان برتر است؛
علم بازش آورد تا جانور ، بهرام جان!
گوید آن از آدم و حوا سخن، حال آن که این
گوید از میمون بشر برکرد سر، بهرام جان!
باستم ها که روا فرموده باشد بر زنان
بی گمان ام که بُوَد الله نر ، بهرام جان!
و، چو خواهم در تصور آورم اورا، مرا
شکل می گیرد خمینی در نظر ، بهرام جان!
یادم آمدقصه ای از مولوی ، کآمیخته ست
در کلامِ خویش حنظل باشکر، بهرام جان!
قصه ی آن روستایی که در اصطبل اش دو دام
بود و تایی زآن دو مایه ی دردِسر،بهرام جان!
یاد داری ، بی گمان، گفتارِ مردک را،چودید
که دعایش گشته وارون کارگر، بهرام جان!
-" تو چه سان دانا خدایی؟!" گاو مُرده مرد گفت:
"که ندانی گاو بازاز کره خر؟! "بهرام جان!
آن خدا که کوه ها را میخ یابد بر زمین
-گر چه گوید آگه است از خشک وتر، بهرام جان!-
شاعر است، اما نه آن هم شاعری که ش بشمری،
درتخیل ، خود زمن هم زبده تر، بهرام جان!
چیست فاصل، حالیا، جز درّه ی تاریکِ جهل
از حقوقِ شهروندی تا بشر، بهرام جان!
و، به نامِ "شرع" ، شیخانشیخ کوشد جهل را
با نظامِ خویش دارد مستمر، بهرام جان!
جهل فقر آرد ، که"فخرِ" اوست ، اما درشعار:
مرده ریگ اش مانده از پیغامبر ، بهرام جان!
جهل وفقر ، این مایه های شومِ گوناگون فساد،
-بل که دوسر چشمه ی هرگونه شر، بهرام جان!-
حالیا، دوپایه اند از ساختارِ این نظام:
پایه های دیگرِ آن زور وزر ، بهرام جان!
بامی از تزویر بر این چار پایه ی دوزخی ست:
اینت تصویرِ نظامِ مستقر، بهرام جان!
کاخی از بنیاد کج، وآن بر مسیلی کز نخست
سیل وتوفان را بُوَد راهِ گذر ، بهرام جان!
کرد بنیادش خمینی، تا که برخوردارمان
دارد از "عدلِ علی" بارِدگر، بهرام جان!
ساخت کاخِ دادِ نوشروان ، ولی ،گویی، که کس
زآن نگردد دادجو گر نیست خر، بهرام جان!
باش تا بینی که چون توفانِ خشمِ مردمان
می کند این کاخ را زیر وزبر، بهرام جان!
ابرِ کینِ خلق را بنگر که چون پیچد به خویش
تا ببارد شار شار وجرّوجر ، بهرام جان!
نک! نخستین قطره ها تر می کند مژگانِ ما:
می نگر، بهرام جان! خوش می نگر ، بهرام جان!
باش تا بینی که چون پیکِ نظامی نوشود
سیلِ آخوند اوژنِ آشوبگر، بهرام جان!
وآن زمان در باغِ میهن ، ریشه ی اندیشه هات
می شکوفد در درختی پرثمر، بهرام جان!
وآن درخت آرد بسی پاجوش وآن پا جوش ها
شاخه ها زایند با بس برگ و بر، بهرام جان!
برگ و برشان علم، صنعت ، فن ، هنر ، بهزیستی
وحقوقِ مطلقِ نوعِ بشر، بهرام جان!
شادی وآبادی ، آن گه مان، در آزادی ، بُوَد
پیشِ پا افتاده تر از خواب وخور، بهرام جان!
آن زمان ، باز ازفقیهان گرکسی جوید نشان،
بایدش رفتن فروتر از سقر، بهرام جان!
وآن زمان ، از رنجِ نایابی ی کارو نان، همه
می رهند این مردمانِ رنجبر، بهرام جان!
این زمان، نزدیک بینان دور بینند این همه
یا که رویاشان نماید در نظر، بهرام جان!
لیک آن را کآیینه ی جان باشد آیینِ خرد
-چون تو، ای فرزانه ی روشن نگر، بهرام جان!-
نیک بیند کاین همه از جنسِ" شاید"نیست ، بل،
"باید" است وبایدِ بی" لیک اگر" بهرام جان!
شیر را ننگ است پنهان گشتن از مشتی شغال:
نیست ات، زین رو، ز بدخواهان حذر، بهرام جان!
دشمنان داری همه از جنسِ ناپاکِ دروج:
این یک از آن و آن یک از این شان بتر، بهرام جان!

در امان می مانی از ایشان، ولی؛ کز راستی
هم زره داری وهم خود و سپر، بهرام جان!
چون به تو اندیشم ، آید یادم از اسفندیار:
آن یلِ رویین تنِ آهن جگر، بهرام جان!
حالیا، در پایگاهِ پاکجانانِ جهان،
تو بمان ، که نیست از تو پاک تر، بهرام جان!
تو بمان ، تاروز ِ پیروزی از این بیدرکجا
برگشایی سوی میهن بال وپر، بهرام جان!
من هم ، ار دیگر نباشم ، می کنم همبالِ تو
این دلِ بی خان ومانِ در بدر، بهرام جان!
دردِ بی درمانِ پیری یادم آمد ؛ ورنه من
آن نی ام که بر خود آیم مویه گر، بهرام جان!
وزپسِ پیری چه آید؟ مرگ! لیک ات غم مباد:
تو بمان سرسبز صد سالِ دگر، بهرام جان!
هیجدهم دیماه ۱٣۹۰
بیدرکجای لندن

Thursday 1 December 2011

پرسش و پاسخ با بهرام مشیری ...دعوت از دوستان محترم عضو بالاترین ،آزادگی ،دنباله

جلسه پرسش و پاسخ با استاد بهرام مشیری در فضای مجازی ..موضوع:علل ناکامی ایرانیان در دستیابی به آزادی و دموکراسی‌
جلسه پرسش و پاسخ با استاد بهرام مشیری در فضای مجازی ..موضوع:علل ناکامی ایرانیان در دستیابی به آزادی و دموکراسی‌

سخنران : بهرام مشیری
موضوع : علل ناکامی ایرانیان در دستیابی به آزادی و دموکراسی‌

یکشنبه
چهارم دسامبر ۲۰۱۱
۱۳ آذر
مكان : مسنجر پالتاك
تالار : ايران عصر روشنگري
ساعت : 11 شب به وقت ايران
-----------------------
IRAN Asre Roshangari
Category : Asia
Subcategory : Iran
جهت دانلود مسنجر پالتاك از لينك زير استفاده نماييد

http://www.paltalk.com/

اموزش نصب و استفاده از پالتاك .. توجه فرماييد به جاي اسم تالار ديگري كه در لينك اموزشي است اسم تالار ايران عصر روشنگري را به لاتين در جستجو تالارها استفاده كنيد
IRAN Asre Roshangari
http://www.youtube.com/watch?v=EO3Y5ggFAs8

جهت اطلاعات بيشتر يا تمايل به شركت در پرسش و پاسخ لطفا با ايميل زير تماس بگيريد

Saturday 19 November 2011

جلسه پرسش و پاسخ با استاد بهرام مشیری در فضای مجازی ..موضوع:علل ناکامی ایرانیان در دستیابی به آزادی و دموکراسی‌

سخنران : بهرام مشیری
موضوع : علل ناکامی ایرانیان در دستیابی به آزادی و دموکراسی‌

یکشنبه
چهارم دسامبر ۲۰۱۱

۱۳ آذر
مكان : مسنجر پالتاك
تالار : ايران عصر روشنگري
ساعت : 11 شب به وقت ايران
-----------------------

IRAN Asre Roshangari
Category : Asia
Subcategory : Iran
جهت دانلود مسنجر پالتاك از لينك زير استفاده نماييد
 http://www.paltalk.com/

اموزش نصب و استفاده از پالتاك .. توجه فرماييد به جاي اسم تالار ديگري كه در لينك اموزشي است اسم تالار ايران عصر روشنگري را به لاتين در جستجو تالارها استفاده كنيد
IRAN Asre Roshangari

http://www.youtube.com/watch?v=EO3Y5ggFAs8
جهت اطلاعات بيشتر يا تمايل به شركت در پرسش و پاسخ لطفا با ايميل زير تماس بگيريد
Email :
iranasreroshangari@gmail.com

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qlhk8qgrhFo

Tuesday 26 July 2011

جلسه گفتگو و پرسش و پاسخ با ايرج مصداقي _ موضوع : وضعيت حقوق بشر در ايران

سخنران :ايرج مصداقي
موضوع :  وضعيت حقوق بشر در ايران
شنبه
30 July 2011
 هشتم مرداد 2550 سال پس از منشور حقوق بشر كورش
ساعت : 11 شب به وقت ايران 
ساعت : ۲۰:3۰ به وقت اروپا مرکزی
مكان : مسنجر پالتاك
تالار : ايران عصر روشنگري
-----------------------
IRAN Asre Roshangari
Category : Asia
Subcategory : Iran
----------------------
جهت دانلود مسنجر پالتاك از لينك زير استفاده نماييد
http://www.paltalk.com/

ایرج مصداقی 

 ایرج مصداقی
متولد ۱۳۳۹، تهران است. وی از سال  1360 تا 1370 به علت فعالیت‌های سیاسی به مدت بیش از ده سال در زندان‌های قزل‌حصار، اوین و گوهردشت به سر برده است.

ایرج مصداقی پس از آزادی از زندان، در سال ۱۳۷۳ مجبور به فرار از ایران می‌شود. در خارج از کشور دوباره فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی خود را از سر می‌گیرد.

کتاب «نه زیستن، نه مرگ» را که تلفیقی از خاطرات و گزارش از زندان‌های جمهوری اسلامی است، در چهار جلد به نام‌های «غروب سپیده»، «اندوه ققنوس‌ها»، «تمشک‌های ناآرام» و «تاطلوع انگور»، در سال ۲۰۰۴ میلادی در سوئد منتشر می‌کند. این کتاب یکی از اسناد مهم و معتبر تاریخی به ویژه در رابطه با قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، است.
مجموعه شعرهای زندان را با نام «برساقه تابیده کنف» منتشر كرده است و همچنین در کتاب «دوزخ روی زمین» ریشه ایدئولوژیک شکنجه را توضیح مي دهد و کتاب دیگری به نام «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار و نقض حقوق بنیادین کار در ایران > دارد

همچنین ۴ جلد مجموعه مقالات با نام <نگاهی با چشم جان > از وي انتشار یافته است.

به جز انتشار کتابهاي نامبرده، مقاله و گزارش‌هایی را در زمینه‌ی مسئله‌ی حقوق بشر و افشاگری بر علیه سیاست‌های ضد انسانی جمهوری اسلامی، در سایت‌های اینترنتی منتشر کرده است.
ایرج مصداقی همچنین در رابطه با مسئله‌ی نقض حقوق بشر در ایران، در ارتباط با سازمان های بین‌المللی فعالیت داشته است.
وب سايت:   http://www.irajmesdaghi.com/

http://www.4shared.com/audio/LZzSxYEB/30072011___-_______.html

Wednesday 20 July 2011

هويت ايراني يا هويت اسلامي _ سخنران :شكوه ميرزادگي

سخنران :شكوه ميرزادگي
موضوع : هويت ايراني يا هويت اسلامي
شنبه
23 July 2011
اول مرداد 2550 سال پس از منشور حقوق بشر كورش
ساعت : 11 شب به وقت ايران  
ساعت : ۲۰:3۰ به وقت اروپا مرکزی
مكان : مسنجر پالتاك
تالار : ايران عصر روشنگري
-----------------------
IRAN Asre Roshangari
Category : Asia
Subcategory : Iran
----------------------
جهت دانلود مسنجر پالتاك از لينك زير استفاده نماييد
http://www.paltalk.com/
اموزش نصب و استفاده از پالتاك از طريق لينك زير
توجه فرماييد به جاي اسم تالار ديگري كه در لينك اموزشي است اسم تالار ايران عصر روشنگري را به لاتين در جستجو تالارها استفاده كنيد
IRAN Asre Roshangari
http://www.youtube.com/watch?v=EO3Y5ggFAs8
جهت اطلاعات بيشتر در صورت نياز با ايميل زير تماس بگيريد
Email : iranasreroshangari@gmail.com
-----------------------------
http://shokoohmirzadegi.com/02.Articles/identities.htm
http://www.4shared.com/audio/SxXeeeT2/__-_________23072011.html